Zorg & Onderwijs

Voor een aantal jeugdigen biedt Hamster Mieden de juiste omgeving voor het volgen van leer- en ontwikkelingsgerichte programma’s. Dit doen we tijdens hun verblijf op de boerderij in samenwerking met bevoegde docenten. Tijdens de dagbesteding wordt gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.