Missie zorg- en leerboerderij

Een belangrijk doel van de zorg- en leerboerderij Hamster Mieden is om kinderen en volwassenen (dit kunnen de ouders of begeleiders van de kinderen zijn of hun leerkrachten) te betrekken bij een duurzaam beheer van dieren, natuur en milieu. Door ons drukke en hectische leven komen we steeds verder af te staan van de natuur. De kinderen zitten veel achter de PC. Op onze boerderij zijn ze volop met de dieren en de natuur bezig en allerlei leerzame activiteiten daaromheen.

Dit geldt ook voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Hen willen we een verantwoord logeerweekend of dagbesteding bieden. De zorg die wij bieden, wordt door gekwalificeerde mensen gegeven. We hopen dat met deze ondersteuning kinderen en jongeren (langer) thuis kunnen blijven wonen.

Kinderen stimuleren
Ons uitgangspunt is datgene wat de kinderen en jongeren kunnen. Door dit te stimuleren in samenhang met de boerderijactiviteiten, hopen wij dat de kinderen en jongeren een positief sociale ontwikkeling doormaken en een groter zelfvertrouwen krijgen.

Sociale contacten
De nadruk ligt bij ons op het opbouwen en onderhouden van sociale contacten. We ondernemen samen activiteiten en stimuleren het spelen. De activiteiten vinden vooral op en rond de boerderij plaats. Ook de dieren spelen hierin een belangrijke rol.

Vakantiegevoel
Jaarlijks organiseren wij ook vakantieweken. Uiteraard staat tijdens deze weken het vakantiegevoel voorop en maken we een aantal uitstapjes die aansluiten op de wensen van de kinderen. Gezelligheid staat eveneens hoog in het vaandel.