Missie leer- en zorgboerderij

Een belangrijk doel van de zorg- en leerboerderij Hamster Mieden is om kinderen en volwassenen (dit kunnen de ouders of begeleiders van de kinderen zijn of hun leerkrachten) te betrekken bij een duurzaam beheer van dieren, natuur en milieu. Door ons drukke en hectische leven komen we steeds verder af te staan van de natuur. De kinderen zijn het liefst bezig met social media en gamen. Trajecten en programma’s die we verzorgen zijn dan ook deels verweven in boerderij-activiteiten.

Ons uitgangspunt is datgene wat de kinderen en jongeren kunnen. Door dit te stimuleren in samenhang met de boerderijactiviteiten, hopen wij dat de kinderen en jongeren een positief sociale ontwikkeling doormaken en een groter zelfvertrouwen krijgen.

Sociale contacten
De nadruk ligt bij ons op het opbouwen en onderhouden van sociale contacten. We ondernemen samen activiteiten en stimuleren het spelen. De activiteiten vinden vooral op en rond de boerderij plaats. Ook de dieren spelen hierin een belangrijke rol.