Boerderij educatie

Wilt u uw kinderen meer in contact brengen met de natuur. Volg dan met uw groep de boerderijschool gedurende een half jaar één dagdeel per week!

Het doel van de boerderijschool is kinderen in een educatieve leeromgeving te brengen. Een boerderij heeft wat dat betreft veel te bieden: het omgaan met aarde, voedsel en materialen, fysiek inspannen en vermoeidheid, weerstand en moed, ritme en seizoenen, weer en wind, het werken met dieren en planten. Onderwijs op de boerderij stimuleert kinderen om zelf verbanden te leggen tussen aarde en voedsel en tussen werkzaamheden in de praktijk en theoretisch leren op school.

De eigenheid en kracht van de boerderijschool is dat – anders dan bij een eenmalig bezoek – door de herhaling en ritme in het werken, er nieuwsgierigheid ontstaat naar de ontwikkelingen door de seizoenen heen en het een stukje van henzelf wordt.

De boerderijschool is ook een bron van identiteitsontwikkeling voor kinderen die in de huidige samenleving steeds verder af komen te staan van landbouw, aarde en voedselproductie. Kinderen werken op de boerderij. Op school vind dan verwerking plaats via logboek, verhalen, verslagen.

Periode
Gedurende een half jaar 1 keer per week.

Lessen
Tijdens de lessen krijgen de kinderen les van de boer en/of leerkracht en gaan ze aan de slag met diverse activiteiten.

Kerndoelen
Een groot aantal kerndoelen hebben een directe relatie met boerderij educatie en wel de volgende: Nederlands (mondeling, schriftelijk, taalbeschouwing), Rekenen/wiskunde (getallen & bewerkingen, meten & meetkunde), Oriëntatie op jezelf & de wereld (mens & samenleving), Natuur en Techniek, Kunstzinnige oriëntatie, Bewegingsonderwijs. Verder sluit boerderijeducatie prima aan bij de 4 meest toegepaste natuuronderwijsmethodes binnen het basisonderwijs, namelijk “In Vogelvlucht, Natuurlijk, Wijzer door de natuur en Leefwereld”.

Certificaat
Aan het eind van de lessen kan een certificaat worden uitgereikt waaruit blijkt dat de leerling goed omgaat met het verzorgen van dieren en natuur en elkaar.

Meer informatie
Indien u meer informatie wenst hierover, lichten wij graag een en ander toe.