Biologisch landbouwbedrijf

Hamster Mieden is naast de leer- en zorgboerderij een biologisch landbouwbedrijf. Wij gebruiken geen kunstmest, geen chemische bestrijdingsmiddelen en maar weinig krachtvoer. Op deze manier wordt het milieu zo min mogelijk belast. Daarnaast besteden we extra aandacht aan het welzijn van de dieren en streven we naar een gesloten kringloop op ons bedrijf. Zo wordt eiwit- en klaverrijk grasland gebruikt als veevoer voor onze koeien, en zorgt de koemest uit de potstal voor een vruchtbare bodem. Ook klaver neemt op ons bedrijf een belangrijke plaats in: het bindt stikstof uit de lucht. Door nu klaver en gras gezamenlijk te zaaien kan het gras om te groeien gebruik maken van de klaverstikstof.

Biologisch boeren gaat uit van een samenhang tussen de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem en planten enerzijds en de dieren anderzijds. Ziekten en plagen worden zoveel mogelijk tegengegaan met natuurlijke weerstand en een passend vruchtwisselingsprogramma. Alleen als het echt noodzakelijk is worden medicijnen toegediend. Verder worden alleen mechanische bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Biologisch boeren is beter voor het dier, beter voor het milieu en uiteindelijk ook beter voor de mens. Alleen is het wel ‘duurder’ omdat dieren meer ruimte nodig hebben, langzamer groeien, voerkosten hoger zijn en een kleinere oogst van het land komt.

Natuur op het bedrijf
Gelegen aangrenzend aan het natuurgebied Hamster Mieden heeft de natuur een vaste plaats op de boerderij. Veel vogels en planten voelen zich hier thuis. Zo hebben we naast verschillende vogels (gekraagde roodstaart, kool- en pimpelmees, houtduif) ook een uilenkast op ons bedrijf. Verder wordt op alle percelen aan natuurbeheer gedaan. Een aantal percelen worden helemaal of deels niet meer bemest om planten van vroeger de kans te geven zich weer te ontwikkelen.

Controle biologisch bedrijf en product
Het biologisch bedrijf en haar producten worden gecontroleerd! Dit gebeurt door de SKAL-organisatie. Het betreft een uitgebreide controle van grond, gewas, vee en boekhouding. Na goedkeuring wordt pas het EKO-keurmerk toegekend. Steeds vaker vindt u dit keurmerk terug in supermarkten, op verpakkingen van producten.