Locatie

Hamster Mieden is gelegen aan de hoofdweg, De Buorren 66 in het dorp Drogeham. Het dorp ligt in het midden van de driehoek Heerenveen/Drachten – Leeuwarden – Groningen

Het pittoreske dorpje Drogeham met ca. 1700 inwoners en goede primaire winkelvoorzieningen (w.o. supermarkt, warme bakker, drogisterij, snackbar en pizzeria) is gelegen in het unieke nationaal landschap van de Friese Wouden dat voornamelijk bestaat uit houtwallen en elzensingels. Ook een aantal van onze landerijen zijn omgeven met houtwallen. In de houtwallen leven bijzondere dieren en planten. Tevens liggen in het gebied twee meren, De Leyen en de Burgumermar waar ook in gezwommen en gevaren mag worden. Ook een openluchtzwembad en subtropisch zwembad zijn goed bereikbaar.

Drogehamstermieden – natuurgebied
Het aangrenzend natuurgebied bestaat uit diverse soorten grasland Op een aantal plaatsen komt kwelwater omhoog. Het water komt uit de diepe ondergrond van het Drents plateau en is daardoor rijk aan kalk en ijzer. Het ijzer geeft het schone water een roestbruine kleur. Hier en daar lijkt het alsof er olie op het water drijft. Dat is echter schijn. Het is het vlies van ijzerafbrekende bacteriën. Planten als de dotterbloem, tweerijigge zegge, snalvezegge, holpijp, waterkruiskruid, waterdrieblad en de echte koekoeksbloem gedijen hier goed. Inmiddels zijn ook de eerste orchideeën waargenomen. Die zijn heel zeldzaam.