Stage

Jaarlijks komen stagiairs zowel vanuit het binnen- als buitenland naar de Hamster Mieden voor een stageperiode. Het doel van de stage is om zoveel mogelijk praktijkervaring op te doen door mee te draaien op het bedrijf. De stageperiode kan een paar weken zijn, maar ook een jaar is mogelijk.

Ook kinderen die een speciaal voortgezet onderwijstraject volgen, kunnen stage lopen. Er is voor elk niveau een mogelijkheid. Ook maatschappelijke stage is mogelijk.

Stageplaatsen HBO : 2

HBO Pedagogiek : 1 (afstudeerfase)
HBO Social Work Jeugd : 1 (afstudeerfase)

Start stage: September 2021 of februari 2022.

Globaal Beeld van de stageactiviteiten:
Tijdens de begeleiding van de kinderen werk je aan hun leerdoelen volgens relevante methodieken die verweven zijn in gezins- en boerderij-activiteiten. Daarbij heb je bij een aantal activiteiten een belangrijke voorbeeldfunctie door (eerst) zelf aan de activiteiten mee te werken. Bij de begeleiding hoort ook bijv. het opstellen van een zorgplan, het schrijven van rapportages, een tussen- en eindevaluatie. Ook werk je mee aan de algemene dagelijkse begeleiding, verzorging van kinderen en huishoudelijke activiteiten.

Profiel van de Stagiair (hij/zij)
– Je hebt kennis en inzicht in relevante methodieken in relatie tot onze doelgroep en mogelijk al praktijkervaring in het werken met kinderen met gedragsproblemen;
– Je hebt affiniteit met onze doelgroep en boerderij-activiteiten;
– Je hebt geen bezwaar om ook in het weekend stage te lopen;
– Je kunt deelnemers stimuleren, motiveren en inspireren;
– Je kunt zelfstandig werken maar ook samenwerken;
– Je bent leergierig;
– Je bent bewegingsvaardig (begeleiding/boerderij-activiteiten kan soms fysiek inspannend zijn).

Sollicitatieprocedure:
Jouw motivatiebrief en CV kun je sturen naar onderstaand genoemde contactpersoon. Afhankelijk van brief en CV selecteren we kandidaten voor een sollicitatiegesprek. Bij een positief besluit moet voorafgaande aan de start een verklaring omtrent goed gedrag worden overlegd. Is voor ons bedrijf wettelijk verplicht.

Contactpersoon : Tsjikke Krol-Buma
Telefoon : 06 3924 6467 E-mail adres : [email protected]
Bereikbaarheid : ma.-vr. vanaf 13.00 uur

Overige stageplaatsen: Belangstellenden voor een stageplaats kunnen contact met ons opnemen of bekijk op stagemarkt.nl onze stageplaatsen.