Stage

Jaarlijks komen stagiaires van alle niveaus zowel vanuit het binnen- als buitenland naar de Hamster Mieden voor een stageperiode. Het doel van de stage is om zoveel mogelijk praktijkervaring op te doen door mee te draaien op het bedrijf. Ook maatschappelijke stage is mogelijk.

De stageperiode kan een paar weken zijn, maar ook langere periodes zijn mogelijk.

Ook kinderen die een speciaal voortgezet traject volgen, kunnen volop stage lopen. Er is voor elk niveau een mogelijkheid.

Meer informatie
Belangstellenden voor een stageplaats kunnen contact met ons opnemen of bekijk op stagemarkt.nl onze stageplaatsen.